TRENDING NOW

Επικαιρότητα

Αθλητισμός

Φαιάκων Νήσος. Ολόκληρη η Κέρκυρα σε ένα site
Ο αρχαίος ναός στη Ρόδα

 Δωρικός περίπτερος εν παραστάσει ναός του 5ου αι. π.κ.χ. Ανασκάφηκε τα έτη 1938-1939. Σώζεται στο επίπεδο της θεμελίωσης.

Ο ναός δεν είχε οπισθόδομο ενώ την περίστασή του σχημάτιζαν 11 κίονες στις μακρές και 6 στις στενές πλευρές. Οι κίονες του ναού ήταν μονολιθικοί και τμήματά τους σώζονται εντοιχισμένα σε νεώτερη γειτονική μικρή οικία.

Ο αρχαίος ναός στη Ρόδα - Κέρκυρα

Η θεμελίωση του πτερού είναι ιδιαίτερα επιμελημένη ενώ ο τοίχος του κυρίως ναού έχει ελαφρύτερη κατασκευή. Η ανωδομή πρέπει να ήταν πλινθόκτιστη. Μέσα στο σηκό σώζονται 4 θεμέλια βάθρων, τα οποία φανερώνουν την θέση αφιερωμάτων ή λατρευτικών αντικειμένων.

Σε απόσταση 6,70μ ανατολικά του ναού σώζεται ορθογώνιος βωμός διαστάσεων 12 Χ 2,30 μ . Καταλαμβάνει όλο το πλάτος του ναού και αποτελείται από σειρά μεγάλων ορθογώνιων καλοπελεκημένων πωρόλιθων, που περιβάλλει πυρήνα από λιγότερο δουλεμένους. Η προς το ναό σειρά φέρει υποτομή στο κάτω μέρος. Στο μέσο του ορθογώνιου βάθρου αποκαλύφθηκε ο κυρίως βωμός, του οποίου βρέθηκαν μόνο λίγες πλάκες.

Ο αρχαίος ναός στη Ρόδα - Κέρκυρα

Ευρήματα από την ανασκαφή στο ναό εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Κέρκυρας.Συντάκτης: Δέσποινα Ζερνιώτη, αρχαιολόγος
Φαιάκων Νήσος. Ολόκληρη η Κέρκυρα σε ένα site
Κέρκυρα και Μουσική: παράδοση αιώνων

Ο Αύγουστος είναι στην Κέρκυρα ένας μήνας γεμάτος πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παντού στο νησί, στην πόλη και την ύπαιθρο, σε σχεδόν καθημερινή βάση, πραγματοποιούνται μουσικές κυρίως εκδηλώσεις, με πυρήνες τις πολυάριθμες φιλαρμονικές μας. Η μουσική αποτελεί εδώ και αιώνες μία σταθερή αξία για τους Κερκυραίους.

Η ιστορία της ανάπτυξης της μουσικής στην Κέρκυρα ξεκινάει από πολύ παλιά. Για τους βυζαντινούς και τους πρώτους αιώνες των δυτικών κυρίαρχων δεν διαθέτουμε πολλά στοιχεία. Φαίνεται, πάντως, ότι η Κέρκυρα ακολουθούσε τη βυζαντινή παράδοση, σύμφωνα με την οποία η μουσική ήταν κυρίως εκκλησιαστική, αν και για την περίοδο αυτή το ίδιο ίσχυε και στην υπόλοιπη χριστιανική Ευρώπη.

Φυσικά, παράλληλα προς την εκκλησιαστική μουσική, υπήρχε και η λαϊκή, η οποία έτερπε τον απλό λαό στα πανηγύρια, τους γάμους και σε άλλες περιστάσεις, καθώς και η “επίσημη”, η οποία ακουγόταν σε στρατιωτικές τελετές ή στις επίσημες τελετές της διοίκησης. Η λαϊκή μουσική στηριζόταν κυρίως στους ήχους πνευστών, όπως οι αυλοί διαφόρων τύπων, κρουστών, αλλά δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τη χρήση και κάποιων έγχορδων, όπως το σαντούρι.

Σε κάθε περίπτωση, η Κέρκυρα, ως εξάρτημα της Δύσης, ήρθε από νωρίς σε επαφή - ή μάλλον συμμετείχε – με την ανάπτυξη της κοσμικής μουσικής στην Ευρώπη, η οποία συντελέστηκε στα χρόνια της Αναγέννησης. Στις αρχές του 16ου αιώνα εμφανίστηκαν “ελαφρά” είδη μουσικής, τα οποία χαρακτηρίζονται από την εύθυμη διάθεσή τους και την απλότητά τους. Μέχρι τα μέσα του αιώνα, είχε διαμορφωθεί στην Ιταλία το “καντσόνε”, ένα μουσικό είδος ρυθμικό, “ελαφρύ” και γρήγορο, το οποίο παιζόταν κυρίως από χάλκινα πνευστά.

Η ανάπτυξη της κοσμικής, “λαϊκής” μουσικής είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση νέων μουσικών οργάνων και την προσπάθεια τελειοποίησής τους από τους κατασκευαστές. Ταυτόχρονα, οι γνώστες των οργάνων αυτών έγιαν ανάρπαστοι, τόσο ως εκτελεστές της νέας μουσικής, όσο και ως δάσκαλοι για όσους επιθυμούσαν να μάθουν τα νέα όργανα.

Αν και η Κέρκυρα εκείνη την εποχή τοποθετείται γενικά στην περιφέρεια της Δυτικής Ευρώπης, φαίνεται ότι οι ντόπιοι παρακολουθούσαν από κοντά τις εξελίξεις στη μουσική, στοιχείο που καταδεικνύει ότι οι Κερκυραίοι έτρεφαν ανέκαθεν μεγάλη εκτίμηση στην τέχνη του πενταγράμμου. Όπως αποκαλύπτει το παρακάτω έγγραφο από το Ιστορικό Αρχείο της Κέρκυρας, ήδη από τα μέσα του 16ου αιώνα, στο νησί υπήρχαν ορχήστρες χάλκινων πνευστών και δάσκαλοι που δίδασκαν την τέχνη τους.


Σύμβαση διδασκαλίας τρομπέτας (Κέρκυρα 16ος αι.)

αφμθ΄(1549) ημέρα η΄(8η) μηνός Οκτωβρίου
τη αυτή (ημέρα), Μαστρο Βαλέριος Καλαβρέζος τρουμπετάς, παρών ομολόγησεν ότι υπόσχεται να μαθητεύση τον παρόντα Πιέρον, ανηψιόν του παρόντος Μαστρο Ϊάκουμου Μωραΐτη ταρανέζου, την τρουμπέτα, όπου να είναι μάστορας να πέζη με την συντροφείαν1. Ο δε ρηθείς Μαστρο Ϊάκουμος υπόσχεται χρεωστή να δώση και πληρώση προς τον άνωθεν Μαστρο Βαλέριον, διά όνομα του ανηψιού αυτού, Πιέρου, διά την μάθηση όπου του θέλη μαθητεύση, δουκάτα δέκα. Και αν ουδέν τον ήθελε μαθητεύση τεντέροντας2 ο ρηθής Πιέρος να χρεωστή ο άνωθεν Μαστρο Βαλέριος να τον πληρώση όλα τα ντάνα και ιντερέσα3. Και αν ήθελε λίψη από ετία του ρηθέντος Πιέρου, αν ουδέν ήθελε τεντέρη, να χρεωστή να πληρώνη τα ρηθέντα δουκάτα ι΄(10). Και ούτως εσυμφώνησαν υπό μαρτυρίας Μαστρο Γεωργίου Κοκικόρη τρουμπετά και Μαστρο Μπατίστα Πισμούντη τρουμπετά.
......................
αφνγ΄(1553), Αυγούστου ζ΄(7η). Ηλιώθη δια θελήσεως των άνωθεν δύο μερών Μαστρο Βαλέριου και κυρ Πιέρου, ότι είναι ευχαριστημένοι το έν μέρος εκ το έτερον. Υπό μαρτυρίας κυρ Δημητρίου Τζικλίνου και Μαστρο Λιού Σφακιώτη

Α.Ν.Κ., Συμβ., Τόμος Β 176, Φ. 9, σ. 212r

Όπως προκύπτει από το παραπάνω έγγραφο, στη Νότια Ιταλία είχε ήδη συσταθεί συντεχνία μουσικών, καθώς τον τίτλο του “Μάστορα” μπορούσε να φέρει μόνο αυτός που είχε αναγνωριστεί ως “μάστορας” από τη συντεχνία. Επίσης, προκύπτει ότι μία “συντροφία”, μία ορχήστρα δηλαδή, είχε συσταθεί στην Κέρκυρα από Καλαβρέζους και μερικούς Κερκυραίους μουσικούς. Η μεγάλη υπόληψη που είχαν από τότε οι Κερκυραίοι στη μουσική, φαίνεται και από τη μεγάλη αμοιβή που ο Μαστρο Ιάκουμος είναι διατεθειμένος να καταβάλει ώστε ο ανηψιός του να μάθει την τέχνη της τρομπέτας.


Αρχαιότητα

Ο Όμηρος μας αφηγείται για τον μεγάλο Κερκυραίο μουσικό, τον τυφλό κιθαρωδό Δημόδοκο, που στην αυλή του βασιλιά Αλκίνοου έκανε τον Οδυσσέα να δακρύσει με το τραγούδι του. Από την εποχή όμως των βάρδων, που τραγουδούσαν τα κατορθώματα των μυθικών ηρώων στα παλάτια των εστεμμένων, μέχρι τον 19ο αιώνα η Κέρκυρα είχε διανύσει έναν μακρύ δρόμο για το μεγαλύτερο μέρος του οποίου πολύ λίγα πράγματα γνωρίζουμε.

Βυζαντινά χρόνια

Την περίοδο αυτή, η μουσική αυτή παράδοση διακόπτεται. Η έλευση του Χριστιανισμού σήμαινε και την εγκατάλειψη του οτιδήποτε ήταν συνδεδεμένο με την αρχαία Ελληνική θρησκεία. Το θεοκρατικό Βυζάντιο και η Ανατολική Εκκλησία προέβησαν σε μια άτεγκτη προγραφή της οργανικής μουσικής με αποτέλεσμα στην ανατολική μεσόγειο να εξαφανιστεί η πολυφωνική μουσική υπέρ της Ανατολικής μονοφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται πλήρως κατανοητό το μένος του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου κατά της οργανικής μουσικής, κάτι που μέχρι σήμερα έχει σημαδέψει την έντεχνη Ελληνική μουσική.

Τουρκοκρατία

Στα χρόνια που η υπόλοιπη Ελλάδα ήταν υπόδουλη στους Τούρκους, στην Κέρκυρα δημιουργήθηκε ένα ιδιότυπο φολκλορικό τραγούδι με μελωδικότατη και αρμονική πολυφωνική επένδυση, στηριγμένη κυρίως στον αυτοσχεδιασμό των επτανήσιων τροβαδούρων. Γενικά, λαϊκό όργανο στην Επτάνησο ήταν από την αρχαιότητα η Κιθάρα και το σημερινό μαντολίνο.

Προπολεμικά και τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια

Η κοινωνική ζωή των κατοίκων περιορίζονταν στην συμμετοχή τους στους γάμους των συγγενών ή φίλων, στα πανηγύρια και στα γλέντια. Στον κόσμο υπήρχε μια τάση για τραγούδι με την κάθε ευκαιρία. Έτσι οι γυναίκες τραγουδούσαν ατελείωτα σε όλη την διαδικασία του γάμου, στα διαλείμματα από το μάζωμα των ελιών, στον τρύγο, τις αποκριές, τις καλοκαιρινές νύχτες στα πεζούλια των σπιτιών τους όπου μαζεύονταν και άλλες γειτόνισσες κλπ. Οι άντρες από την άλλη πλευρά, που είχαν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και έβγαιναν από το σπίτι, είχαν σαν βασικό στέκι για το τραγούδι τα μαγαζιά των χωριών. Τα μαγαζιά ήταν τα ιδιότυπα «ωδεία» της κερκυραϊκής υπαίθρου, που κάποιοι μάθαιναν στους άλλους ένα τραγούδι που άκουσαν στην «χώρα» ή σε κάποιο άλλο χωριό και που κάποιοι παλαιότεροι τραγουδιστές μάθαιναν στους νεώτερους την τεχνική της πολυφωνίας, με το αυτί , όπως την είχαν μάθει και αυτοί από τους άλλους . Αντίστοιχοι χώροι εκπαίδευσης των γυναικών στην πολυφωνία των τραγουδιών που αυτές τραγουδούσαν ήταν οι χώροι της δουλειάς και τα σπίτια τους, όπου μαζεύονταν οι γειτόνισσες.

Νεότερα χρόνια

Τα έτη 1837-1840 οι καλλιτεχνικές, πνευματικές και ορισμένες πολιτικές προσωπικότητες της Κέρκυρας, ένωσαν τις δυνάμεις και τα κοινά τους οράματα και κατέληξαν στην ίδρυση Φιλαρμονικής με το όνομα «Φιλαρμονική Εταιρία Κερκύρας». Ιδρυτικά μέλη της πρώτης Φιλαρμονικής Εταιρίας ήταν Ο μουσουργός Σπυρίδωνας Ξύνδας, ο Πέτρος Κουαρτάνος, ο Ιωάννης Καλλονάς κ.α. Πρόεδρος εφ’ όρου ζωής ορίσθηκε ο Νικόλαος Χαλκιόπουλος Μάντζαρος. Το τέλος της δεκαετίας του 1970 και μετά, με πρωτοβουλία των πολιτιστικών συλλόγων που άρχισαν να ιδρύονται σε όλα σχεδόν τα χωριά επιχειρήθηκε να σταματήσει ο κατήφορος προς την λήθη και να αναζωογονηθεί η κερκυραϊκή μουσική παράδοση της υπαίθρου.

Κερκυραϊκό Τραγούδι

Κατά τη βυζαντινή περίοδο αναπτύσσονται τα ακριτικά τραγούδια και οι παραλογές. Πλήθος τέτοιων αφηγηματικών τραγουδιών διατηρήθηκε στη ζωή, μέσα από τη λαϊκή παράδοση. Η κατηγορία αυτών των τραγουδιών εμπλουτίστηκε με νεότερες παραλογές και μοιρολόγια, τραγούδια αγάπης με αφηγηματικούς στίχους και κυρίως με πλήθος λαϊκών δίστιχων, πολλά από τα οποία, είτε έφεραν μαζί τους πρόσφυγες από την Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Ήπειρο κ.α., είτε διαμορφώθηκαν από τις τοπικές κλειστές αγροτικές κοινωνίες και την όποια επαφή είχαν αυτές στο πέρασμα του χρόνου με την εντός των τειχών πόλη.

Παραδοσιακοί κερκυραϊκοί χοροί

Περιγραφές χορών της Κέρκυρας έχουμε από τους περιηγητές που επισκέφθηκαν την Ελλάδα τον 18ο και 19ο αιώνα, έως και τις αρχές του 20ου. Παρόλες τις πολιτισμικές επιρροές, η Κέρκυρα κατόρθωσε να αφομοιώσει με το δικό της ιδιότυπο όλες τις ξενόφερτες επιρροές και να δημιουργήσει το δικό της στυλ στην παραδοσιακή μουσική, στον παραδοσιακό χορό που σε συνδυασμό με την μοναδική σε ομορφιά φορεσιά επιλέγεται να παρουσιάζεται στην ελληνική φολκλορική αγορά.

Κορακιανίτικος
Πρόκειται για τον τρίτο χορό που χορεύεται από τα συγκροτήματα. Δίσημος σε ρυθμό, περιλαμβάνει δύο μέρη, το αργό και το γρήγορο. Έχει διασωθεί με παραλλαγές στις κινήσεις, όμως καμμιά από αυτές δεν έχει τεκμηριωθεί.

Κερκυραϊκός
Ο χορός λέγεται και ρούγα, από τα λόγια του τραγουδιού που τον συνοδεύει. Χορεύεται σε ζευγάρια που έχουν μέτωπο προς τη φορά του χορού. Μπορεί επίσης να αρχίσει από απλό κύκλο και να μετασχηματιστεί σε ζευγάρια. Τα πόδια είναι στην προσοχή. Τα ζευγάρια συνδέουν το μέσα χέρι τους με λαβή Καλαματιανού κα το φέρνουν λυγισμένο στο ύψος και κοντά στον ώμο. Το άλλο χέρι το τοποθετούν σε μεσολαβή. Μπροστά από τα ζευγάρια και σε απόσταση 2-3 μέτρων μπαίνει ο πρωτοχορευτής ή ζευγάρι πρωτοχορευτών με την πλάτη προς τη φορά του χορού. Ο χορός αποτελείται από 12 βήματα.

Άη Γιώργης
Χορεύεται από γυναίκες που κρατούν μεγάλα μαντήλια, τα οποία μετακινούν δεξιά και αριστερά όταν σταυρώνουν αντίστοιχα τα πόδια. Οφείλει την ονομασία του στα λόγια του αντίστοιχου τραγουδιού: « Κάτω στον Άη Γιώργη στο κρύο το νερό σκοτώσαν τον Γιαννάκη τον ακριβό υιό…»
Αντλήθηκαν πληροφορίες απο:
Εφημερίδα "Η Κέρκυρα Σήμερα" - Ανδρέας Γραμμένος  
Φαιάκων Νήσος. Ολόκληρη η Κέρκυρα σε ένα site
Κερκυραϊκοί θρύλοι: Η βασίλισσα τση Παμφλαγώνας
Αφιώνας - Κέρκυρα

  Ο Γερμανός γεωγράφος, καθηγητής και περιηγητής Ιωσήφ Πάρτς εξέδωσε στα τέλη του 19ου αιώνα ένα αξιόλογο έργο όπου κάνει μια γεωγραφική περιγραφή του νησιού της Κέρκυρας. Σε αυτό μεταξύ άλλων αναφέρει και κάποιους θρύλους τση περιοχής.

Ένας από αυτούς μας αφηγείται το πάθημα της βασίλισσας τση Παμφλαγώνας. Η Παμφλαγώνα λέει, ήταν μια μυθική πολιτεία που βρισκόταν στην περιοχή του Αφιώνα, στ’ Αγείρου. Εκεί βασίλευε η συνονόματη με την πόλη της, βασίλισσα Παμφλαγώνα.

Κάποια στιγμή λοιπόν ο άντρας της έμασε τα φουσάτα του και έφυγε να πολεμήσει έναν ξένο λαό. Αυτός τελικά μας βγήκε ατακτούλης και αντί να υψώσει το σπαθί, ερωτεύτηκε τα μάτια της βασίλισσας των οχτρών του και κλέφτηκε μαζί της. Τα φόρεσε λοιπόν τα κέρατα στην γυναίκα του η οποία δεν άργησε να μάθει τα μαντάτα. Έγινε πυρ και μανία και ζήτησε εκδίκηση.

Έτσι όταν είδε το πλοίο του άπιστου συζύγου να επιστρέφει προχώρησε στην πράξη. Κοτζάμ ρεγγίνα καθώς ήταν είχε τα μέσα. Παρακάλεσε τον προστάτη των ναυτικών και αντικαταστάτη του Ποσειδώνα, Άη Νικόλα, να τιμωρήσει τον άντρα της ώστε να μην γυρίσει ποτέ πίσω. Ο Άγιος λοιπόν της έκανε το χατήρι και πέτρωσε το καράβι του άντρα της.

Η ιστορία αυτή φέρνει στον νου το περιστατικό από την Οδύσσεια όπου ο Ποσειδώνας πετρώνει το καράβι του Οδυσσέα. Επίσης το όνομα Παμφλαγώνα θυμίζει την Παφλαγονία, αρχαία περιοχή της βόρειας Μικράς Ασίας όπου κατοικούσαν οι Παφλαγόνες.

Πάντως δεν έχουν βρεθεί ενδείξεις που να δίνουν κάποια πραγματική βάση στον μύθο. Αν και κάποια αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ανθρώπινη δραστηριότητα στην περιοχή του Αφιώνα και στο Πόρτο Τιμόνι από τα αρχαία χρόνια, τίποτα δεν συνηγορεί στην ύπαρξη κάποιας πόλεως, απατημένων βασιλισσών ή ....πετρωμένων καραβιών.Πηγές:
    Η έννοια του δικαίου στις λαϊκές δοξασίες, Γ. Χυτήρης – Κερκυραϊκά χρονικά τόμος XIX
    Η νήσος Κέρκυρα – Joseph Partsch
Φαιάκων Νήσος. Ολόκληρη η Κέρκυρα σε ένα site
Η Πίνια και η ονομασία της
Πίνια 1958

Η περίφημη ΠΙΝΙΑ ( Pigna ) δηλαδή Κουκουναριά ένα από τα ομορφότερα στέκια των Κερκυραίων. Στην περιοχή αυτή διατηρούνται ακόμη και σήμερα τέσσερις Κουκουνάρες.

Η μία είναι μεταλλική και κρέμεται από σιδερένιο δοκάρι, η δεύτερη είναι ανάγλυφη στον τοίχο δευτέρου ορόφου, η τρίτη βρίσκεται πάνω από την κύρια είσοδο οικίας και η τέταρτη είναι πέτρινη και βρίσκεται στην κόγχη του τοίχου πάνω από βενετσιάνικη πόρτα αρχοντικού.

Η περιοχή αυτή υπήρξε για αιώνες ολόκληρους η «ζώσα πνοή» των Κερκυραίων και στο σημείο αυτό έχουν συσσωρευθεί οι αμέτρητες αναμνήσεις των καθημερινών γεγονότων της πόλης των τεσσάρων αιώνων, οι δε τοπογραφικές μεταβολές της περιοχής έχουν καταγραφεί σε σχεδιαγράμματα και αποθησαυριστεί στη Βιβλιοθήκη Correr της Βενετίας.

Γιατί πήρε την ονομασία αυτή?

 Η Πίνια στις αρχές του 20ου αιώνα . Ήταν το εμπορικό κέντρο της Πόλης με πολλά μαγαζιά που πουλούσαν ψάρια,λαχανικά, φρούτα κλπ. Ονομαστηκε έτσι από την Ενετική λέξη Pigna που σημαίνει κουκουνάρα. Η κουκουνάρα την εποχή εκείνη και πιό πρίν ήταν συνώνυμο της Αφθονίας. Ακόμα και σήμερα είναι κρεμασμένη μία μετταλική κουκουνάρα στην μία απο τις τέσσερις γωνίες αυτού του κεντρικού σταυροδρομιού τις Πόλης της Κέρκυρας.

Στην Πίνια υπήρχαν περισσότερα από 60 ποικίλα αντιπροσωπευτικά καταστήματα όπως (μπουτελιά = ελαιοαποθήκες) , ταβέρνες, καφενεία, τυροπωλεία, «φρουταριόλικα» (οπωροπωλεία), «σπιτσεριά» (φαρμακεία), κουρεία, κ.α.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στο κέντρο της Πίνιας υπήρχε η λεγόμενη «Μπελάντσα» ( bilanca ), 57 που χρησίμευε για την εξυπηρέτηση του κοινού Ο τρόπος χάραξής τους, οι μεταβαλλόμενες αναλογίες του πλάτους τους και του ύψους των κτιρίων που τους πλαισιώνουν και κυρίως οι στοές και οι τοξοστοιχίες, με την ποικιλία των ανοιγμάτων και των υψών, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα αρμονικό σύνολο, καθόλου μονότονο και σαφώς λειτουργικό.Αντλήθηκαν πληροφορίες απο:
Φαιάκων Νήσος. Ολόκληρη η Κέρκυρα σε ένα site
Πρεμιέρα στην Κέρκυρα κάνει η χοροθεατρική παράσταση «Ρυθμού Μνήμες», για την Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Πρεμιέρα κάνει την ερχόμενη Πέμπτη 22 Αυγούστου στις 21:00, στον Κήπο Ανακτόρων Μιχαήλ & Γαβριήλ (Κήπος του Λαού), στην Κέρκυρα, η χοροθεατρική παράσταση «Ρυθμού Μνήμες» της ομάδας «Qualia Performing Arts» που δημιουργήθηκε με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την έναρξη της δεύτερης και ποιο αιματηρής φάσης της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.
Η είσοδος είναι ελεύθερη, «καθώς θέλουμε η δουλειά μας να είναι προσιτή σε όλους, και να έχουν όλοι, όσοι ευαισθητοποιούνται από το θέμα μας, την δυνατότητα να την παρακολουθήσουν» αναφέρει η ανακοίνωση των διοργανωτών.
Φέρνοντας κοντά 3 κλάδους της τέχνης, την κινησιολογία του σύγχρονου χορού, την πολύμορφη τέχνη της μουσικής, και τον θεατρικό λόγο σε εναρμόνιση, παρουσιάζεται η γενοκτονία ως το πιο φρικτό έγκλημα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σχετικά με την θεματολογία, ο τρόπος προσέγγισης που επιλέγει η ομάδα, δεν είναι να μιλήσει μόνο για την πληγή που υπέστη ο Ελληνισμός, να θίξει την δική μας μόνο απώλεια. Υπάρχουν και άλλοι λαοί που πληγώθηκαν με τον ίδιο βάρβαρο τρόπο. Έτσι, η παράσταση δεν αναφέρεται σε έναν μονάχα λαό της Ανθρωπότητας, άλλα σε όλους όσους έχουν υποφέρει και γενοκτονηθεί, και την αφιερώνουν σε όλους.

Μέσω της τέχνης τους, αποδίδουν κινητικά κάποιες αναφορές στις παραδοσιακές μουσικές λαών που έχουν υποφέρει από το έγκλημα της γενοκτονίας, και αναδεικνύουν στοιχεία των πολιτισμών και της κουλτούρας τους, ενώ κύριο μουσικό λόγο έχουν, γνωστά σε όλους, ελληνικά τραγούδια που γράφτηκαν και μιλούν για τον πόνο του Ελληνισμού, τον ξεριζωμό και την ξενιτιά, αλλά που δημιουργήθηκαν χάρη στην μουσική έμπνευση που έφεραν κοντά στην κεντρική Ελλάδα «οι ρίζες μας» από την Ανατολή, γεννώντας έτσι τον πολύ όμορφο και ιδιαίτερο κλάδο της ελληνικής μουσικής παράδοσης, το ρεμπέτικο.

Η Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Κέρκυρας δίνει το παρών επί σκηνής, εντάσσοντας το παραδοσιακό στοιχείο, που δεν θα μπορούσε να λείπει από την μνεία στην εκατονταετία, καθώς είναι η αφορμή όλης της δημιουργίας του έργου «Ρυθμού Μνήμες». Τέλος, μέσω του θεατρικού λόγου, αποδίδονται πρωτότυπα κείμενα, πάνω στο θέμα του εγκλήματος της γενοκτονίας και των δικαιωμάτων της ανθρωπότητας.

Η «Qualia Performing Arts» είναι μία νεοσύστατη ομάδα παραστατικών τεχνών, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές, ηθοποιούς, χορογράφους και δασκάλους χορού, που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κέρκυρα. «Qualia» είναι η υποκειμενική και ποιοτική μας αντίληψη για τα πράγματα, δηλαδή οι πολλοί και διαφορετικοί τρόποι που στον καθένα μας ξεχωριστά αποκαλύπτεται ο κόσμος.

Σκοπός και διάθεση της ομάδας, είναι να παραμείνει μία ανοιχτή δομή μέσα από την οποία το κάθε μέλος της εκφράζεται και αναπτύσσει την πολλαπλότητα της διαφορετικότητας της. Οι χορογραφίες, η σύνθεση και η γενικότερη έρευνα για την παράσταση «Ρυθμού Μνήμες», αποτελούν έμπνευση και δημιουργία της χορογράφου Ελίνας Βλάντη, σε στενή βέβαια συνεργασία και συν-έμπνευση με όλα τα μέλη της ομάδας.

Για εμάς ήταν πολύ σημαντικό, στο momentum της φετινής χρονιάς, να μην μείνουμε αδρανείς, μπροστά στο έγκλημα της γενοκτονίας, ούτε ως καλλιτέχνες, αλλά και ούτε ως μέλη της Κερκυραϊκής πολιτιστικής κοινότητας. Ήταν η ιδανική χρονική στιγμή και αφορμή, για να φέρουν κοντά, όλα τα μέλη της ομάδας, την έμπνευσή τους, και ουσιαστικότερα ακόμη, την ευαισθητοποίησή τους ως προς το θέμα την γενοκτονίας, μέσω της τέχνης του χοροθεάτρου και της αισθητικής του σύγχρονου χορού.


Πηγή
Φαιάκων Νήσος. Ολόκληρη η Κέρκυρα σε ένα site
Παρασκευή 23 Αυγούστου, Βραδιά Όπερας στον Κήπο του Λαού

Η 'Οπερα Δωματίου Κέρκυρας οργανώνει βραδιά όπερας στον Κήπο του Λαού (Αρτ Καφέ). Στη βραδιά αυτή συμμετέχουν Κερκυραίοι λυρικοί καλλιτέχνες, οι οποίοι θα παρουσιάσουν άριες ντουέτα και ανσάμπλ από γνωστές όπερες και οπερέτες των W. A. Mozart, C. Gounod, G. Puccini, G. Verdi, F. Lehár κ.α.

Συμμετέχουν: 
Μαρία Μαυρομμάτη, σοπράνο
Γεωργία Τρύφωνα, σοπράνο
Ρόζα Πουλημένου, μέτζο σοπράνο
Παντελής Κοντός, βαρύτονος
Πέτρος Καρύδης, βαρύτονος
Σωτήρης Τριάντης, βαρύτονος
Στο πιάνο συνοδεύει η Μαριλένα Ελούλ

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
Ώρα έναρξης: 9μ.μ
Είσοδος: 8 Ευρώ